#RównieWażni

#RównieWażni

Projekt #równieważni to inicjatywa skierowana do najmłodszych, którzy poprzez edukację, zabawę i kontakt z osobami niepełnosprawnymi, uczą się tolerancji i szacunku do innych ludzi. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego, walka z hejtem i zwiększenie tolerancji dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu organizujemy cykl spotkań w szkołach podstawowych i przedszkolach, gdzie w przystępny sposób rozmawiamy z dziećmi o temacie niepełnosprawności. Czytamy też bajki edukacyjne z serii „Bohaterowie bez granic”, które pokazują, że każdy człowiek, bez względu na to, czy jest niepełnosprawny, czy nie, może być bohaterem.

Ważnym elementem spotkań jest jednak praktyczna część, podczas której dzieci mają możliwość wcielenia się na chwilę w role osób z niepełnosprawnościami, np. niewidomych, korzystając z zasłoniętych oczu, czy poruszając się na wózkach inwalidzkich. Dzięki temu dzieci mogą zobaczyć, jak wygląda codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami i jak trudne może być dla nich życie.

W trakcie spotkań zachęcamy dzieci do zadawania pytań i rozmowy o tym, co zobaczyły i do czego doświadczenia je zainspirowały. Przeprowadzamy też warsztaty edukacyjne, które pomagają dzieciom zrozumieć różnice między ludźmi i nauczyć się odpowiedniego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

Działania prowadzone w ramach projektu #równieważni mają na celu zmianę postaw i przekonań dzieci, a w konsekwencji także ich rodzin i nauczycieli. Wierzymy, że edukacja w dziedzinie tolerancji i szacunku do innych ludzi jest kluczem do budowania lepszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie edukacyjne w swojej placówce, zapraszamy do kontaktu z nami.

bądź na bieżąco

Shopping Cart